Kolumne

Kolumne

Čisti destilovani fašizam

Volim da čitam članke Nave Dromi. U svojim stavovima ona je direktna, iskrena, radikalna. Nava Dromi ima sekularne stavove, kod nje nema vrdanja. Čisti...