Kategorija: EKONOMIJA

Inflacija u Izraelu – Procjene ekonomista: Uprkos padu inflacije, kamatne stope u Izraelu neće uskoro padati.Inflacija u Izraelu je napravila još jedan korak ka postizanju cilja stabilnosti koji je postavila Banka Izraela kada je u januaru pala na stopu od 2,6%. Vodeći ekonomisti u izraelskoj ekonomiji objašnjavaju da, iako je ovo dobra vijest, ne očekuje se da će Banka Izraela smanjiti kamatne stope u sljedećoj odluci u februaru, ali se daljnja smanjenja očekuju kasnije ove godine.