Indonezija na čelu sa ministricom vanjskih poslova Retno Marsudi je bila domaćin sjednice Komiteta UN-a za ostvarivanje neotuđivih prava palestinskog naroda (CEIRPP) kako bi se pojačala podrška Palestini.

Delegaciju Komiteta sačinjava šest stalnih država članica: Senegal, Indonezija, Malezija, Namibija, Nikaragva i Palestina.
Tokom sastanka, indonezijska ministrica vanjskih poslova Retno Marsudi je naglasila  hitnu potrebu za neodloživim i trajnim prekidom vatre u i potrebu za neometanim dostavljanjem humanitarne pomoći Gazzi kao i  okončanjem ilegalne okupacije od starane Izraela i pružanjem pune podrške punopravnom članstvu Palestine u UN-u
Na platformi X je izjavila:
“Imali smo produktivnu diskusiju o prikupljanju međunarodne podrške za Palestinu i implementaciji rješenja o dvije države kroz rad CEIRPP-a”,
Godine 1975. Rezolucijom 3376 Generalne skupštine UN-a osnovan je  Komintet za ostvarivanje neotuđivih prava palestinskog naroda (CEIRPP)