Meksiko je u četvrtak, zajedno s Čileom, proslijedio situaciju u Palestini tužiocu Međunarodnog krivičnog suda, kako bi istražio mogućnost počinjenja zločina iz svoje nadležnosti.

Prema saopštenju meksičkog Ministarstva vanjskih poslova, zahtjev se zasniva na članovima 13a i 14 Statuta Međunarodnog krivičnog suda, koji dozvoljavaju državi članici da Tužilaštvu uputi situaciju u kojoj se jedan ili više zločina unutar izgleda da je izvršena nadležnost Suda i da se od tužioca traži da Generalna skupština istražuje situaciju, kako bi utvrdila da li jedna ili više osoba treba biti optužena za izvršenje ovakvih zločina, prenele su međunarodne novinske agencije.

Ministarstvo vanjskih poslova Meksika saopćilo je da radnja koju je poduzeo Čile ukazuje na rastuću zabrinutost zbog nedavne eskalacije nasilja, posebno protiv civilnih ciljeva, i kontinuiranog činjenja navodnih zločina koji su pod jurisdikcijom Suda, posebno od napada 7. oktobra 2023. , koju su izveli Hamasovi borci i potonja neprijateljstva u Gazi. Meksiko je naglasio da akcija koju je preduzeo ima za cilj da podrži Međunarodni krivični sud kao idealan forum za utvrđivanje individualne međunarodne krivične odgovornosti, u najtežim slučajevima koji su od najveće važnosti za međunarodnu zajednicu, ističući istovremeno važnost osiguravanja nezavisnost države.

Napomenula je da je Vlada Meksika upoznata sa slučajem koje je Južna Afrika podnijela Međunarodnom sudu pravde i zahtjevom za privremenim mjerama, te da odmah prati ovaj slučaj. Južna Afrika je zatražila od Međunarodnog krivičnog suda da naredi niz hitnih mjera, posebno obustavu vojnih operacija u Gazi dok sud bude razmatrao slučaj, što bi moglo potrajati godinama.

Meksiko je istakao svoju posvećenost međunarodnoj pravdi i prevenciji genocida i drugih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, ističući da je uvjeren da ove mjere, zasnovane na mirnom rješavanju sporova, mogu otvoriti put trenutnom prekidu vatre i doprinijeti popločavanju put trajnog mira u regionu.Na osnovu rješenja dvije države koje koegzistira u sigurnom i međunarodno priznatom okviru.

Država Palestina je potpisnica Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda od 1. aprila 2015. godine, pa je nadležna da istražuje zločine pod njenom jurisdikcijom koji su se dogodili na teritoriji Palestinske države ili od strane njenih građana.