Mustafa Cerić

SVJEDOK VREMENA – ONI SU NA GUBITKU!

Danas je šezdeseti dan genocida i pedocida nad palestinskim narodom u Gazi. 

Pozivam za svjedoka vječnu riječ Allahovu da Židovi koji vjeruju u Jednog Boga i Sudnji dan i koji čine dobra djela imaju nagradu kod Allaha i nemaju razloga za strah niti da se žaloste (Kur’an, 2:62). 

Pozivam za svjedoka drugog pravednog halifu Omera, koji je prilikom osvajanja Jeruzalema (636–637) tražio da da se protjerani Židovi prije njegovog osvajanja vrate u Jeruzalema jer ovaj sveti grad pripada i njima.   

Pozivam za svjedoka Andaluziju gdje su Židovi, po vlastitom priznanju, pod muslimanskom vlašću (711-1492) doživjeli zlatno doba svoje židovske povijesti.

Pozivam za svjedoka muslimansko Sarajevo, koje je 1492. pružilo ruku spasa sefardskim Židovima od španjolsko-inkvizicijskog progona da muslimani nisu nikad bili i nikad neće biti anti-semiti, ali jesu i uvijek će biti protiv ubijanja nevinih civila i djece bilo gdje i bilo kada.   

Pozivam za svjedoka Sarajevsku Haggadu, koju su muslimani s poštovanjem čuvali i sačuvali od njemačkih nacista i srpskih agresora i snajperista na grad Sarajevo da je islamska civilizacija uvijek i na svakom mjestu bila zaštitnik židovske zajednice, vjere i kulture. 

Pozivam za svjedoka židovskog historičara Ilana Pappéa i novinara Gideona Levya da je Izrael okupirao Palestinu 1948., da je protjerao Palestince iz njihovih domova i da je nastavio otimati palestinsku zemlju u korist ilegalnih i nasilnih židovskih doseljenika.  

Pozivam za svjedoka ortodoksnu židovsku grupu Neturei Karta i Satmar hasidizam da anti-cionizam nije anti-semitizam. 

Pozivam za svjedoka vrijeme da su na gubitku svi koji vrijednost ljudskog života mjere nacionalno a ne biološki; koji drže da su ljudska prava interes velikih sila a ne pravo civila na goli život.  

Pozivam za svjedoka više od sedamnaest hiljada/tisuća nevino ubijenih Palestinaca od kojih je više od sedam hiljada/tisuća palestinske djece da se u Gazi događa genocid i pedocid, kojeg ne pamti povijest.  

Pozivam za svjedoka većinske slobodoumne pojedince, zajednice i države u svijetu da je veto na prekid vatre/genocida u Gazi zločin protiv čovječnosti. 

Pozivam za svjedoka samo-dokazivu istinu (self-evident truth) da zločin izraelske vojske u Gazi nema presedana u povijesti čovječanstva.  

Pozivam za svjedoka židovsku Toru da je ubiti jednog nevina čovjeka isto kao ubiti cijelo čovječanstvo. 

Pozivam za svjedoka Kur’an Časni da su Židovi nositelji Božje knjige – Tevrat, u kojem stoji nepobitnih deset Božjih zapovijedi: 

  • Nemoj imati drugih bogova uz mene!
  • Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu!
  • Ne uzimaj uzalud imena Gospodara, Boga svoga! 
  • Sjeti se da poštuješ dan subotnji!
  • Poštuj oca svoga i majku svoju! 
  • Ne ubij!
  • Ne učini preljuba!
  • Ne ukradi!
  • Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
  • Ne poželi kuće bližnjega svoga! 

Pozivam za svjedoka Gazu u Palestini da Izrael krši svaki od ovih deset Božjih zapovijedi! 

Pozivam za svjedoka savjest čovječanstva da je cijeli svijet u mraku sve dok se ne upali svjetlo spasa za palestinsku djecu u Gazi, sve dok palestinski narod ne doživi slobodu u svojoj vjeri i na svojoj zemlji!  

Selam palestinskim borcima za slobodu!

Rahmet šehidima Gaze!

Hvala svima u svijetu koji dižu svoj glas protiv genocida i pedocida u Gazi! 

Free, Free, Free Palestine!