Vlast može da potraje na kufru – nevjeri, ali ne može opstati na zulumu – zločinu.

Zato je Alejhis-selam  rekao:  – Pomozite zalimu i mazlumu.

Kako to, Božji poslaniče?

Tako što je pomoć zalimu – zlotvoru u tome da mu se ne dopusti da čini zločin, a pomoć mazlumu – žrtvi zločina je u tome da ga se zaštiti od zla zlotvora.

Trideset sedmi dan zlotvori ubijaju djecu, žene i starce u Gazi. Zlotvori su ugroženi jer im se dopušta da sve dublje i dublje padaju u ponor svoga zuluma – zločina. Neshvatljivo je i ogavno slušati kako se pomagači zuluma – zločina u Gazi natječu ko će od njih pružiti veću podršku zalimu – zlotvoru da završni svoj pir zločina jednom zasvagda.

Na drugoj strani je mazlum – žrtva zločina u Gazi. Nju niko ne štiti od zla zlotvora. Ona se sama bori za svoj goli život ili časnu smrt. Nema ljudske duše ni zdrave pameti na svijetu, koja može ravnodušno gledati genocid i pedocid u Gazi.

Zar je moguće da je savjest čovječnosti došla na tako nizak stupanj svoje nemoralnosti i bezosjećajnosti za bol i patnju ljudske rase?

Moguće je zato što jedna rasa ili jedna hunta ljudi vjeruje da je od Boga izabrana i time  povlaštena da može činiti na ovome svijetu sve što želi. Štoviše, ova hunta je uvjerila (sve)moćne svjetske sile da im njihova (sve)moć ovisi o dogmi da su samo oni (hunta) Bogom izabrani i povlašteni narod, kojem je sve dopušteno, uključujući i pedocid u Gazi.

Moguće je zato što se prvi puta u ljudskoj povijest jedan zalim – zlotvor pred cijelim svijetom predstavlja kao mazlum – žrtva zločina i to u trenutku dok čini otvoren zločin pedocida u Gazi. Ovaj zlotvor u Gazi nije obična žrtva, već je to jedina žrtva zločina uopće i zato nema niko pravo sebe označavati kao žrtvu zločina, posebno ne njegovog zločina pedocida u Gazi jer on – zlotvor u Gazi ima monopol na žrtvu zločina nad njim. Golda Mair: – Nakon Holokausta, Židovi imaju pravo da rade sve što žele. Gideon Levy: – Holokaust navodi Izraelce da misle da se međunarodno pravo ne odnosi na njih, jer su oni krajnja žrtva historije – jedine žrtve.

Moguće je zato što zlotvor tvrdi i uvjerava svoje sramne (sve)moćne pomagače da Palestinci nisu ljudi. Oni su životinje, koje ne zaslužuju da budu tretirani kao ljudska rasa. Izraelski ministar odbrane Yoav Gallant: – Njima u Gazi se ukida pravo na vodu, hranu, lijekove, struju i gorivo – jer oni su životinje.

Treba li jasniji dokaz za genocidnu i pedocidnu namjeru zlotvora u Gazi?

Ne treba, ali treba poručiti pomagačima zalimu – zlotvoru da mu ne pomažu u činjenju zločina, već da mu pomognu tako što će mu odmah i bezuvjetno onemogućiti da nastavi činiti zločin genocida i pedocida u Gazi.

I.., treba poručiti onima, kojima je Palestina i Gaza amanet vjere i humanosti da urade ono za što ih Svevišnji Allah duži, a to je da ustanu iskreno i hrabro u zaštiti braće od genocida i pedocida u Gazi.

Selam palestinskim borcima za slobodu!

Rahmet šehidima Gaze!

Hvala svima u svijetu koji dižu svoj glas protiv genocida i pedocida u Gazi!

Free, Free, Free Palestine!

Mustafa Cerić