Palestinski Crveni polumjesec (PCRS) je danas dobio ozbiljne prijetnje od strane izraelskih okupatroskih snaga da odmah evakuišu Al-Quds bolnicu u Gazi, jer će ista biti bombardovana.

Palestinski Crveni polumjesec je kazao da izraelske vlasti također drže njihovu organizaciju odgovornom za sigurnost svih ljudi koji se nalaze u bolnici. Oni odbijaju evakuaciju, te iznova ponavljaju da nemaju načina da evakuišu bolnicu. Trenutno se preko 400 pacijenata nalazi u njoj, od kojih su mnogi u intenzivnoj njezi. Njihova evakuacija bi značila ubiti ih. Pozivaju i međunarodnu zajednicu da odmah intervenišu i zaustave humanitarnu katastrofu koja se upravo dešava. U bolnici se nalazi i preko 14,000 civila koju su protjerani, te su tu potražili sklonište zbog intenzivnog bombardovanja koje se dešava u cijeloj Gazi. Potažili su utočište u bolnici misleći da će tu biti sigurni. Nažalost, ovo nije slučaj. Sada, Al-Quds bolnica, zajedno sa svojim pacijentima, medicinskim osobljem i 14,000 civila, od kojih su većina djeca i žena, su pod prijetnjom da budu bombardovani od strane izraelskih okupatorskih snaga svakog trenutka.

Pozivaju svakog da ustanu za čovječanstvo i intervenišu – da se zaustavi naredba o evakuaciji, te da osiguraju zaštitu bolnice, medicinskih radnika i civila koji se nalaze u njoj.

Jedna od objava na društvenoj mreži X kaže: ”Oni žive u strahu i anksioznosti zbog prijetnji okupatorskih vlasti da će bombardovati bolnicu u kojoj su potražili utočište zbog stalnog bombardovanja, vjerujući da će tu biti pod sigurnim nebom”.

Snimak ispod prikazuje Al-Quds bolnicu, na kojem se vidi da su u njoj većinski žene i djeca.