▫️Upozoravamo na opasnost od poplave bazena za prikupljanje kišnice u Šejh Ridvanu, sjeverno od pojasa Gaze, zbog nastavka padavina i nivoa ribnjaka koji dostiže kritični nivo.

▫️ Pozivamo međunarodne institucije da hitno intervenišu i obezbijede gorivo neophodno za rad pumpi za vodu.