Sa radom kopnenog prelaza Rafah nastaviće se sutra, u nedjelju, 12. novembra, za putne liste nosilaca stranih pasoša, koji su najavljeni od 1. novembra, a putovat će samo oni čija se imena nalaze na spiskovima.

  • Neophodnost ažuriranja podataka o pasošima koje su nedavno izdale uprave unutrašnjih poslova u gubernijama.
  • Potrebno je ponijeti dokaz o nepostojanju primjedbi na putovanje djece ako putuju sa jednim od roditelja.