Danas, u ponedjeljak, okupacione snage su započele kampanju hapšenja na Zapadnoj obali, ciljajući na jedan broj građana nakon pretresa.

Dva mladića su ranjena okupatorskim mecima prilikom napada okupacionih snaga na logor Aqabat Jabr u Jerihonu. Jedan od njih je ranjen u vrat, a drugi u rame. Prebačeni su u vladinu bolnicu Jeriho, a njihove povrede su opisane kao stabilan.

Okupacione snage su napale i ekipe Hitne pomoći Crvenog polumjeseca tokom napada na grad Tal, jugozapadno od Nablusa.

Dva građanina su povrijeđena živim mecima, a jedan od njih, Muhammad Arisha, uhapšen je tokom ranog upada u kamp Balata u Nablusu.

Mladić je ranjen okupatorskim mecima nakon što je upao u grad Beit Rima, sjeverozapadno od Ramale