Yahya Sinwar, Hamasov lider u Gazi, rekao je u subotu da je grupa spremna za “trenutnu” razmjenu zarobljenika s Izraelom.

“Spremni smo sprovesti hitnu razmjenu zatvorenika koji uključuje oslobađanje svih palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora u zamjenu za sve zatvorenike koje drži palestinske snage otpora”, rekao je Sinwar. 

Saopćenje dolazi nakon što je Abu Ubaida, glasnogovornik brigade Qasam, rekao da Izrael “zna cijenu oslobađanja zarobljenika”, a to je oslobađanje svih palestinskih zarobljenika.