▪️ Prijedlog uključuje oslobađanje hiljada palestinskih zatvorenika, uključujući vođe

▪️ Prijedlog uključuje povratak raseljenih Palestinaca u sjeverni pojas Gaze

▪️ Prijedlog uključuje uspostavljanje uprave sa međunarodnim finansiranjem za obnovu Gaze